"Feel the fear and do it anyway"

Nieuws

10/39/2020

8 tips voor leiderschap in Crisistijd

1 Wees een leider en een volger

 Afhankelijk van de situatie neemt de meest geschikte persoon de leiding. Wie heeft er al ervaring met het onderwerp en/of is enthousiast om het te leiden? In de huidige situatie ken ik thuis mijn plaats als volger van mijn vrouw bij het plannen en structureren van het huiswerk van onze Guus (9 jaar) en Flore van zes. Roos is zelf docent en overziet het gewoon beter en geeft een heldere instructie.

2 Behandel niemand gelijk

In crisistijd kan het gevoelige sociale type blijven hangen in zijn of haar gevoel. Geef daar aandacht aan en maak tegelijk duidelijk dat het werk wel gedaan moet worden. Het actiegerichte type gaat misschien juist voorbij aan dit gevoel, en zorgt direct dat het werk gewoon gedaan wordt. Tandje minder mag ook wel even, is dan de boodschap. Door je in te leven in het karakter van je gesprekspartner, krijg je meer wederzijds begrip en verbinding.

3 De kracht van diversiteit

 Onbewust zijn we geneigd met mensen te willen werken die op onszelf lijken en voor zekerheid kiezen. De natuur is dat dit extremer wordt in onzekere tijden. Ik kreeg deze week nog tips van een interim-bureau om je CV te updaten. Alle tips gingen over de inhoud. Zorg dat alles duidelijk is! Je neemt dan iemand aan op harde skills en de juiste ervaring. Alleen dit is kiezen voor schijnveiligheid. Blijf kijken wie als persoon een mooie aanvulling is in jouw team en bedenk dat die persoonlijkheid nu en straks het verschil maakt.

4 Aandacht voor resultaat én ontwikkeling

Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarbij snel handelen (get the job done) telt. Denk aan projecten met een strakke deadline waarvoor ook veel externen worden ingehuurd. In de meeste gevallen is aandacht voor resultaat (wat) en ontwikkeling (hoe) het meest effectief. Mensen voelen zich gezien en gewaardeerd en zullen langer verbonden blijven als er ruimte is om zich te ontwikkelen. Juist nu is bij veel bedrijven de kans aandacht te besteden aan (online) ontwikkeling.

5 Talenten benutten in plaats van zwakke eigenschappen benadrukken

Kijk goed naar de talenten van mensen. En dan bedoel ik het hoe, voorbij de inhoud! Dit is niet hij kan een mooi rapport maken, maar meer de unieke eigen manier van doen. Bijvoorbeeld de rust bewaren, inspireren, verhelderen, verbinden, verder brengen. Juist in een onzekere periode waarin er bijvoorbeeld druk kan zijn vanuit een hoofdkantoor dat om scenario’s van Finance vraagt, kijk je naar het talent dat iemand heeft (kalm blijven als financial in de hectiek vanuit het hoofdkantoor).

6 Communiceer

 Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus communiceer ook/juist in Corona tijd transparant over wat er speelt. Vertel wat je weet en niet weet. Mensen voelen haarfijn aan als je informatie achterhoudt. En kunnen beter met de harde waarheid en duidelijkheid omgaan dan met halve waarheden en vaagheid.

7 Maak je team en individu nog meer (mede)verantwoordelijk.

 Het mooiste compliment dat je als leider kunt krijgen, is dat een team zich ontwikkelt naar een volwassen, zelfsturend team. Verantwoordelijkheid als team kun je stimuleren door gezamenlijk de kernwaarden en doelen van het team te benoemen en vast te leggen. En maak mensen ook echt verantwoordelijk voor een rol of taak. Geen gedeelde verantwoordelijkheid, want dat geeft ruimte voor excuus gedrag, zeker nu je elkaar minder ziet en veel online plaatsvindt.

8 Leiderschap begint bij jezelf!

Durf als leider naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen, juist nu. Je hoeft niet alles te weten (zie Mark Rutte die experts raadpleegt) en bent ook maar een mens die het moeilijk kan hebben. Dat kwetsbaar opstellen begint met naar jezelf kijken: wie ben ik nou eigenlijk echt? Wat zijn mijn talenten, waarden en drijfveren maar ook wat zijn mijn grootste angsten, onzekerheden en valkuilen? Hiervoor is bereidheid en veel moed nodig. Als dit lukt en je als mens en dus ook als leider dichter bij jezelf komt, ben je ook veel meer in staat echt contact te maken met de ander in plaats van te communiceren op de automatische piloot. Met als gevolg dat mensen jouw vertrouwen en sneller volgen als leider in Crisistijd. Bespeur jij bij jezelf ook dat je beter luistert naar Mark Rutte dan naar de andere sprekers van het kabinet. Juist nu is hij een vaderfiguur die we vertrouwen. Alles klopt in zijn manier van spreken en lichaamstaal, hij staat dicht bij zichzelf en heeft echt de rust en drive om ons vanuit de juiste intenties mee te nemen in de aanpak.

 

 

Ga terug naar de vorige pagina

Interim: Paul Megens,...

“Joost heeft voor Bureau Jeugdzorg een korte periode een interim opdracht uitgevoerd. In deze korte periode heeft Joost op een adequate wijze invulling gegeven aan de opdracht en met een goed resultaat. Hij weet vanuit zijn expertise, financial controlling, goede analyses te maken en zijn bevindingen en aanbevelingen helder te rapporteren. Voor ons zijn ze zeer waardevol gebleken....