"Je kunt pas een ander coachen als je jezelf kunt coachen"

Links

Leen Zevenbergen
Leen Zevenbergen was oorspronkelijk accountant, maar werd met de oprichting van Bolesian ondernemer.

Interim: Paul Megens,...

“Joost heeft voor Bureau Jeugdzorg een korte periode een interim opdracht uitgevoerd. In deze korte periode heeft Joost op een adequate wijze invulling gegeven aan de opdracht en met een goed resultaat. Hij weet vanuit zijn expertise, financial controlling, goede analyses te maken en zijn bevindingen en aanbevelingen helder te rapporteren. Voor ons zijn ze zeer waardevol gebleken....