"Feel the fear and do it anyway"

Columns

21/42/2010

Wat kan het bedrijfsleven leren van talentontwikkeling in topsport (deel 1)?

Op 28 april jl. ben ik naar het nationaal congres voor talentontwikkeling op Papendal geweest.  Het was een  inspirerende dag!  Ik heb mijn indrukken samgevat in een drietal nieuwsitems, met als rode draad, wat kan het bedrijfsleven leren van (talentontwikkeling in) topsport?

Individuele talentontwikkeling bij (voetbal)jeugd (Wiljan Vloet).
Wiljan Vloet sprak over talentontwikkeling bij jonge  voetballers. Hij heeft hierbij veel gehad aan zijn achtergrond in de praktijk met probleemjongeren. Ook hier is er sprake van herkenning van talent en het aanspreken op gedrag. “Talent is het vermogen om jezelf elke dag weer te ontwikkelen. De rol als jeugdcoach is ondersteunend, niet profilerend. De jeugdtrainer moet zijn ego opzij kunnen zetten en zich kunnen richten op het proces (ontwikkeling) en niet op het resultaat (kampioen worden).

Zelfreflectie is hierbij belangrijk, de coach stelt vragen en een echt talent is in staat hiervan te leren. Ik ben ervan overtuigd dat je moet uitgaan van kwaliteiten en niet van mindere punten, hier dien je  alleen aan te werken als het een belemmering vormt. Doel in coaching van jeugd is het maximale voor  het individu eruit halen, niet PSV 1!”

Dat klinkt redelijk logisch, maar als je leest dat Fred Rutten in VI aangeeft dat hij Arnoutovic door zijn storende  gedrag niet mee liet spelen in de kampioenswedstrijd van de A1 van Twente en de coach van de A1 hier grote problemen mee had, dan weet je dat de praktijk nog niet altijd zo werkt. Gelukkig zag deze coach achteraf wel in dat Arnoutovic hiervan had geleerd en zich dus had ontwikkeld!

Wat het bedrijfsleven mijns inziens hiervan kan leren,  is dat voor talentontwikkeling het  resultaat  in bepaalde situaties of fases ondergeschikt dient te zijn aan het proces. Managers dienen hun talenten dus fouten te durven laten maken en juist dingen te laten doen die ze nog niet kunnen. Het leereffect is dan veel groter. Alleen dit kan dan ten koste gaan van het resultaat van het team op korte termijn..

 Hoe om te gaan met een team topspeelsters met verschillende karakters (Robin van Galen)?
Hoe ga je om met karakterverschillen in het nationale vrouwen waterpoloteam? Succcescoach Robin van Galen ging hier kort op in. Het olympische goud van het waterpolo team kwam niet uit de lucht vallen. Ze hebben 3 jaar lang 6 dagen in de week 5 uur per dag getraind. Natuurlijk levert dit fricties op in een team. Op de vraag wat het geheim van het teamsucces was, moest hij even nadenken, maar tekenend was volgens hem de slogan die de dames zelf hadden verzonnen:

Accepteer elkaars verschillen, bewonder elkaars talenten, op weg naar het gezamenlijke doel

Mooi, en aan deze leus kan ieder team zich spiegelen!

Ook Robin is ervan overtuigd dat in het bedrijfsleven het positieve dient te worden benadrukt (niet teveel aandacht aan tekortkomingen besteden dus) en dat coaching maatwerk dient te zijn.

Hieraan kan toegevoegd worden dat in vakopleidingen het voor bedrijfsleven ook (veel meer ) aan  gedragsvaardigheden dient te worden gewerkt. Uiteindelijk heeft je gedrag en houding  veel invloed op succes in een latere loopbaan. Ook in doelstellingen die bedrijven stellen kan gedrag een prominentere plaats krijgen. Interpolis is hier een goed voorbeeld van: dit bedrijf coacht intensief op gedragsdoelstellingen voor individuele medewerkers.

Ga terug naar de vorige pagina

Coachgesprek (Eric Schmidt,...

Joost is voor mij het beste te typeren als een persoon met een oprecht interesse in anderen. In een periode waarin ik vol twijfel zat heeft Joost in een enkel gesprek bij mij de juiste snaar weten te raken. Mede door de vragen die Joost stelt ben ik aan het denken gezet en heb ik een aantal knopen durven doorhakken. Als ik kijk hoe ik mij nu voel ten opzichte van de periode vol twijfel,...